Over ons

De Rotary Club van Turnhout in District 2140 telt vandaag 59 leden, zowel mannen als vrouwen. De club wordt geleid door de raad van bestuur bestaande uit:

 • de voorzitter
 • de uittredende voorzitter
 • de inkomende voorzitter
 • 4 bestuurders

Zijn toegevoegd aan het bestuur zonder stemrecht:

 • de secretaris
 • de penningmeester
 • de protocolmeester

Voor de uitwerking van concrete projecten wordt een beroep gedaan op de volgende commissies:

 • commissie ‘Dienst aan de Gemeenschap’,
 • commissie ‘Clubzaken’,
 • commissie ‘Internationale Actie’,
 • commissie ‘Ledenwerving’,
 • commissie ‘Beroepszaken’,
 • commissie ‘Benefiet’,
 • commissie ‘Nieuwe Generaties’
 • commissie ‘Public Relations’
 • commissie ‘Rotary Foundation’.

DNA van de Club

 • Een (gender neutrale) vriendenkring die geselecteerd worden op basis van hun toonaangevende/verantwoordelijke positie binnen hun vak/beroepsgebied of binnen de sociale, maatschappelijke of culturele sector.
 • Open voor maximale maatschappelijke en sociale Diversiteit
 • Plaatsen Ethiek hoog op hun waarden palet
 • Die bewust en Geëngageerd op zoek gaan naar:
  • Vrijwillige en positieve maatschappelijke impact op lokaal (thema’s Rotary Turnhout) en internationaal niveau (Rotary International)
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Omgang met andersdenkenden in een open, constructieve en vriendschappelijke sfeer.

De eed

Een rotariër:

 • beschouwt het uitoefenen van zijn of haar beroep als een gelegenheid tot dienstbaarheid,
 • stelt in het bijzonder zijn of haar beroepservaring ten dienste van jongeren en mensen in nood,
 • tracht beroepshalve de kwaliteit van het leven in zijn of haar omgeving te verbeteren,
 • erkent en eerbiedigt alle beroepen die constructief bijdragen tot een leefbare samenleving,
 • is trouw aan letter en geest van de ethiek van zijn of haar beroep, loyaal ten opzichte van de wetten van zijn of haar land en handelt volgens de morele principes van de gemeenschap waarin hij of zij leeft,
 • streeft permanent naar hogere beroepsbekwaamheid en tracht binnen zijn of haar beroep het beleven van strenge ethische maatstaven te bevorderen,
 • is eerlijk tegenover iedereen waarmee hij of zij beroepshalve contacten onderhoudt: werkgever, werknemers, vennoten, concurrenten, klanten,…
 • is eerlijk in zijn of haar reclame en openbaar optreden,
 • vraagt aan mede-rotariërs geen voordelen of privileges die ze normalerwijze ook niet aan anderen toekennen.

Relaties

Meterclub: Rotary Club Antwerpen
Dochterclubs: Rotary Clubs van Geel – Mol – Hoogstraten Kempen en Arendonk
Contactclubs: Breda (NL) en Hilden-Haan (D)
Rotaract: Rotaract Club Turnhout-Arendonk

Historiek

Rotary International werd in 1905 opgericht door Paul Harris.
Hij had een advocatenkantoor in Chicago; een internationale stad vol maatschappelijke tegenstellingen tussen kansarmen en gefortuneerden, tussen burgerlijke ethos en corruptie. Een stad waarin genadeloze concurrentie en criminaliteit schering en inslag waren.
In deze samenleving voelde hij zich vereenzaamd, ook al had hij een uitgebreid cliënteel.
Hij had behoefte aan een vriendenkring en was gedreven om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
Dat bracht hem er toe met enkele van zijn goede kennissen samen te komen rond dit gedachtengoed.
Op de avond van 23 februari 1905 was het zo ver.
Ze waren met z’n vieren: Paul en drie van zijn cliënten.
Ze kwamen elk vanuit een verschillende beroepswereld: een advocaat, een kolenhandelaar, een mijningenieur en een meester-kleermaker.
Diezelfde avond nog beslisten ze een club op te richten met mannen uit de zakenwereld en vrije beroepen.
Ze wilden elkaar aanmoedigen tot onderlinge solidariteit en integriteit in hun beroepsleven.
Op deze manier leverden ze een bijdrage tot een betere samenleving.

Daarmee was Rotary International als eerste servicebeweging in de wereld geboren.
Meteen was de doelstelling in essentie omlijnd.
De naam Rotary kwam van Paul Harris zelf.
Het duidde op de roterende manier van vergaderen.
Om de beurt kwam men bij een van de leden samen op kantoor of op het bedrijf.

Ondertussen is Rotary International de grootste niet-gouvernementele organisatie ter wereld voor de uitwisseling van studenten en voor studiebeurzen. Jaarlijks studeren ca.10.000 jongeren voor een jaar in het buitenland, in België alleen al zijn er dat 200.
Via de gecoördineerde programma’s van de ‘Rotary Foundation’ bindt Rotary de strijd aan tegen honger, armoede en kinderziekten zoals polio.
Rotary is neutraal op vlak van geloof en politiek en richt zich op het humane.

In 1923 werden de Rotary Clubs van Oostende en Brussel opgericht.
In 1926 volgde de club van Antwerpen.
Het is Rotary Club Antwerpen die in 1954 het initiatief nam, na een vertraging door WO II, tot de oprichting van de Rotary Club van Turnhout.
Aansluitend nam in 1965 de club van Turnhout het initiatief tot de oprichting van de Rotary Club Geel-Mol, die in 1972 werd opgesplitst in de Rotary Club Geel en Rotary Club Mol.
Vervolgens werd in 1986 vanuit Turnhout Rotary Club Hoogstraten-Kempen opgericht en in 2000 volgde Rotary Club Arendonk.

Ondertussen is Rotary Club Turnhout met haar 59 leden een van de grootste clubs van het land. Het ledenbestand bestaat zowel uit dames als heren. De kandidaat-leden worden aanzien als de belangrijkste vertegenwoordigers van hun beroepsclassificatie binnen de regio. Het is de betrachting een vertegenwoordiger aan te trekken voor een maximaal aantal beroepstakken.

Paul Harris – stichter van Rotary International

De voorzitters

 • 1955-1957: Charles Alphonse Van Bael
 • 1957-1959: Joseph Dierckx
 • 1959-1961: Henri Godin
 • 1961-1963: Charles Boks
 • 1963-1965: Michel Van der Hofstadt
 • 1965-1967: Alfons Verwaest
 • 1967-1968: Paul Hoet
 • 1968-1971: Charles Verwaest
 • 1970-1971: Alfons Boone
 • 1971-1972: Jean Marie Boone
 • 1972-1973: Albert Dierckx de Casterlé
 • 1973-1975: Marinus Van Geel
 • 1975-1977: Fernand Vueghs
 • 1977-1979: Joseph van Ravestyn
 • 1979-1980: Charles Boks
 • 1980-1981: Marinus Van Doesburg
 • 1981-1982: Pierre Caron
 • 1982-1983: Georges Van hoorickx
 • 1983-1984: Pierre Smets
 • 1984-1985: Louis Vervoort
 • 1985-1986: Carli Vanhout
 • 1986-1987: Charles Schrijvers
 • 1987-1988: Freddy Govaerts
 • 1988-1989: Jos-André Berben
 • 1989-1990: Jef Proost
 • 1990-1991: Rob Hannes
 • 1991-1992: Robrecht Geldof
 • 1992-1993: Dian Haegeman
 • 1993-1994: Herman Willems
 • 1994-1995: Marc Debonnaire
 • 1995-1996: Luc Vanhout
 • 1996-1997: Johan Van de Heyning
 • 1997-1998: Michel Eyskens
 • 1998-1999: Luc Schuermans
 • 1999-2000: Gaston Sannen
 • 2000-2001: Wilfried Verdickt
 • 2001-2002: Luc Raskin
 • 2002-2003: Henk Lambers
 • 2003-2004: Paul Marsboom
 • 2004-2005: Louis Dierckx
 • 2005-2006: Arnold De Vel
 • 2006-2007: Dian Haegeman
 • 2007-2008: Jan Peeters
 • 2008-2009: Jacques Rutten
 • 2009-2010: Pierre Veys
 • 2010-2011: Fernand Nuyens
 • 2011-2012: Peter Mertens
 • 2012-2013: Henri Hendrickx
 • 2013-2014: Paul Cordie
 • 2014-2015: Griet Goelen
 • 2015-2016: Emiel Peeters
 • 2016-2017: Christian Verbraken
 • 2017-2018: Dirk Reyn
 • 2018-2019: Amaat Standaert
 • 2019-2020: Peter Vanommeslaeghe
 • 2020-2021: John Boks
 • 2021-2022: Marc Van Waelderen
 • 2022-2023: Filip Rollier
 • 2023-2024: Jan Verhoeven
Over ons